Winkelwagen: 0 items
DutchEnglish

Talen:

Onze partners
HQ Gaming Club

Privacy verklaring

Beste,

Deze website is eigendom van Sheepgames. Door toegang tot en gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het volgende:

1.  Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's e.d. behoren toe aan Sheepgames en zijn beschermd door wetten van Intellectuele Eigendom, waaronder de Auteurswet, de wet op Naburige rechten, de Databankenwet en de Beneluxmerkenwet. Zonder toestemming van Sheepgames is kopiëren van deze inhoud verboden en strafbaar gesteld als misdrijf.

2.  Beperking van aansprakelijkheid

2.1  Correctheid van de informatie

De informatie op deze website is van algemene aard en geenzins aangepast aan persoonlijke visie of de persoonlijkheid van de gebruiker. De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Verder levert Sheepgames grote inspanningen opdat de informatie op de eigen website zo volledig mogelijk, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich kleine onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien u dergelijke onjuistheden zou vaststellen kan u de beheerder van de site contacteren.

2.2  Aansprakelijkheid

Sheepgames geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of gebruik van de website.

2.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermode bevoegd.

3.  Privacybeleid

3.1 Registratie van uw persoonsgegevens

Sheepgames hecht uiterst veel belang aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens, zoals door u op de website verstrekt, wordt enkel gebruikt om uw bestelling te verwerken en u te informeren over onze website en eventuele promoties bij Sheepgames. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden.

3.2 Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Sheepgames behoudt zich het recht om anonieme of geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website voordurend te optimaliseren voor de gebruikers.

3.3 Gebruik van "Cookies"

Bij bezoek aan onze site kunnen er "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden met als enig doel de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te beperken. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de help-functie van uw internetbrowser.


Terug