Winkelwagen: 0 items
DutchEnglish

Talen:

Onze partners
HQ Gaming Club

Algemene voorwaarden

Beste klant,

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden geldend bij gebruik van onze website en bij aankoop van de producten die wij ermee aanbieden. Indien u hierover vragen heeft kan u ons hier contacteren.

1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden definiëren de relatie tussen elke gebruiker van de website en Sheepgames. Deze Algemene Voorwaarden zijn de enig geldende en vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van vooraf verkregen schriftelijke uitzonderingen. Sheepgames kan ten allen tijden beslissen om de specifieke bepalingen van de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Daarom is het noodzakelijk dat deze voorwaarden bij elke aankoop via de website van Sheepgames herlezen worden. Wij gaan ervan uit dat u bij het valideren van uw bestelling de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Elke bestelling door een klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden. Elke clausule die een bestelling van de klant vergezelt of elk ander document dat in tegenspraak is of een nieuw element toevoegt aan de huidige Algemene Voorwaarden, worden niet toegestaan door Sheepgames.

2. Verkoop

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven. Na bestelling en betaling leveren wij de producten, bijna uitsluitend vanuit onze stock ofwel via één van onze leveranciers waar wij speciale afspraken mee hebben gemaakt. We beschikken over voldoende voorraad doch moest er zich een probleem voordoen, zullen wij u tijdig verwittigen. Enkel na betaling op onze rekening wordt het artikel verzonden. Wij leveren niet onder rembours. Verzenden is voor rekening en risico van de koper. 

3. Afleveradres

Het verzendadres is het adres dat u opgeeft bij uw bestelling. Eens de betaling binnen, wordt de bestelling onmiddellijk doorgegeven en kan dit adres niet meer gewijzigd worden. Indien u toch een ander leveringsadres wenst, dient u dit bij uw bestelling te vermelden. Ook wat betreft de leveringdatum dient u bij de bestelling te vermelden als deze verlaat dient te worden. Indien aangekochte artikelen om deze, of eender welke andere reden, naar ons geretourneerd worden, is de verzendkost, gepaard gaande bij een tweede maal verzending, altijd voor de koper.

4. Tarieven

De prijs van de door Sheepgames verkochte producten worden in euro’s vermeld. Het geldende tarief is datgene dat op de website vermeld staat op de dag van de bestelling. Dit tarief is exclusief verzendkosten en onder voorbehoud dat de levertermijn niet vertraagd wordt door toedoen van de klant. Sheepgames houdt zich het recht voor de tarieven te wijzigen op het moment van haar keuze, in overeenstemming met de geldende gebruiken en regelgeving. Bij aankoop worden automatisch de Algemene Voorwaarden van Sheepgames geaccepteerd.

5. Betalingsvoorwaarden

Met uitzondering van speciale voorwaarden die vastgelegd moeten worden in een schriftelijk akkoord, zijn de betaalvoorwaarden voor Sheepgames steeds de volgende:

a) Betaling met overschrijving, de artikelen worden pas verstuurd na registratie van de overschrijving.
b) Cash betaling tijdens afhaling bij Sheepgames of één van de afhaalpunten.
c) Paypal betaling. Een 5% surplus zal hierbij aangerekend worden. De artikelen worden pas verstuurd na registratie van de overschrijving.

6. Beschikbaarheid

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De stock die we op voorraad hebben wordt op de website vermeld. De indicatie voor de beschikbaarheid van een product wordt ook bekend gemaakt door onze leveranciers, en worden u meegedeeld op het moment dat een bestelling gedaan wordt. Mocht een product na bestelling toch niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per email zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u, als u dat wilt, uw bestelling kunt annuleren wanneer de wachttijd meer dan 25 werkdagen zou bedragen.

7. Verzending & Levering

Met uitzondering van een uitdrukkelijk verzoek van de klant selecteert Sheepgames de manier waarop de producten verzonden worden. Deze worden verstuurd op risico en de kosten van de ontvanger. De klant moet zich bij ontvangst van het product ervan verzekeren dat het in goede staat is en eventuele bezwaren aantekenen bij de transporteur binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. Opgelet, de vermeldingen “onder voorbehoud van controle” of “onder voorbehoud van uitpakken” hebben geen enkele wettige geldigheid bij transporteurs of verzekeraars. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect. Sheepgames doet er alles aan om tijdig te leveren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering, en accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Een bestelling van meerdere artikelen die niet op voorraad zijn kan een langere levertijd tot gevolg hebben, of een annulering.

8. Bezwaren

Als de ontvangen producten niet conform de bestelling zijn, dan moet de klant Sheepgames hiervan direct en niet later dan drie dagen na ontvangst van de producten op de hoogte brengen. Elk bezwaar over de kwaliteit van een product moet verzonden worden met een specimen van het product met aanduiding van het defect, en in de mate dat het nodig is de feiten te bewijzen, een voorbeeld van hetzelfde product in zijn originele verpakking met de vereiste referenties ter identificatie. Geen enkel bezwaar kan in acht genomen worden als niet aan de voorwaarden hierboven voldaan wordt.

9. Retourgarantie

Als u niet tevreden bent over een aankoop, dan dient dit binnen 3 werkdagen na ontvangst kenbaar te worden gemaakt door middel van een e-mail aan "mieke.delarbre@sheepgames.be". Het product dient dan binnen 4 werkdagen na de e-mail verstuurd te zijn naar dit adres: "Sheepgames, Marktstraat 13 B, 9111 Belsele". De voorwaarde is dat het product nog in de originele verpakking moet zitten en niet geopend mag zijn. Als de verpakking is geopend dan kan het niet meer retour gezonden worden. De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor de rekening van de klant. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, dan zullen wij het aankoopbedrag minus de verzendkosten binnen 14 werkdagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

10. Verzekering

Als dekking tegen de risico’s van verlies, diefstal of andere schade tijdens het transport van de producten kan elke koper specifiek aan Sheepgames vragen om de artikelen onder verzekerde verzending te versturen. De extra kosten zijn voor de koper.

11. Beperking van verantwoordelijkheid


Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging tijdens verzending, direct of indirect, wat de oorzaak ook moge zijn. In geen enkel geval kan de klant, op welke basis dan ook, een korting van enigerlei vorm toepassen op het bedrag van de factuur voor een niet complete levering of over defecte producten.

12. Voorbehoud van eigendom

Sheepgames heeft eigendomsrecht op bestelde en geleverde goederen tot complete betaling ervan.

13. Annulatie

Conform de wetgeving op verkoop-op-afstand kan de koper zijn bestelling binnen de 14 dagen na aankoop annuleren. Hiervoor dient de koper Sheepgames schriftelijk of via email op de hoogte te stellen. In samenspraak met Sheepgames kan als uitzondering een verkoop ontbonden worden buiten deze wettelijk geldende termijn van 14 dagen, doch de gedane kosten zullen altijd moeten worden voldaan.

14. Achterstallige betaling

In overeenstemming met de geldende wetten en bepalingen kan er voor elke te betalen som na datum (die tijdens de bestelling vermeld wordt of op de factuur vermeld staat) een boete- en nalatigheidsintresten aangerekend worden. De nalatigheidintrest bedraagt 8% op maandbasis.

15. Geschillen

Als een geschil niet in der minne geschikt kan worden, dan worden alle geschillen tussen Sheepgames en haar klanten voorgelegd aan de rechtbank van koophandel te Dendermonde. De Belgische wetgeving is hierbij van toepassing.

 

Terug